Využití dynamické simulace pro optimalizaci centrálního příjmu a rozmístění ambulancí.

31.3.2016

V měsíci březnu 2016 jsme ukončili projekt Optimalizace procesu příjmu pacientů a layoutu 1.NP interního pavilonu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Při tomto projektu jsme s úspěchem využili metodu dynamické simulace ve spolupráce s kolegy ze společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Popis tohoto projektu s dalšími informace naleznete zde.

Metoda dynamické simulace je velmi využívanou metodou pro optimalizaci procesů, layoutů, ověřování kapacit, apod. Je již mnoho let využívána v průmyslových odvětvích např. při navržení uspořádání nových výrobních prostor, různých skladů, logistických center, ale i pro plánování výroby, plánování dopravy, ověření kapacit.

Ve zdravotnictví je tato metoda v zahraničí využívána při ověřování různých investičních akcích, např. při výstavbě nového pavilonu, při rekonstrukci či výstavbě jakéhokoli oddělení, při optimalizaci intenrích procesů. 

V našich podmínkách jsme tuto metodu využili při projektu Optimalizace využití kapacity operačního traktu v Nemocnici Znojmo, p.o. a při již zmiňovaném projektu v Benešovské nemocnici.

Více informací o metodě dnamické simulace se můžete dozvědět na webových stránkách naší partnerské společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Přínosy dynamické simulace ve zdravotnictví jsou popsány na www stránkách naší dceřinné společnosti Escare, s.r.o.