Implementace systému řízení a evidence výrobního procesu ve společnosti LYCKEBY CULINAR a.s.

28.2.2022

Cílem projektu byl návrh a implementace systému řízení a evidence výrobního procesu. Protože výrobní proces je u zákazníka velmi úzce spjat se sklady, tak jsme k evidenci výroby využili stávající systém řízení skladů SalsoWMS, který jsme upravili a doplnili tak, aby plně vyhovoval i potřebám řízení a evidence výroby.

Řízení a evidence výroby jsou u zákazníka informačně pokryty pomocí základního ERP systému, ve kterém vznikají plány výroby a dále systémem SalsoWMS, ve kterém jsou informačně pokryty následující procesy:

  • evidence materiálu na výrobním skladě a tvorba požadavků na jeho doplnění
  • import kmenových dat (kusovníků a receptur) z ERP systému
  • rozpad výrobních příkazů na jednotlivé výrobní dávky
  • plánování a evidence vychystání suroviny pomocí skenerů
  • elektronická evidence spotřeby surovin na výrobní příkaz a výrobní dávku
  • export skutečné spotřeby surovin do ERP systému
  • automatická evidence spotřeby obalového materiálu
  • evidence jednotlivých výrobních operací včetně různých prostojů
  • zajištění komplexní dosledovatelnosti

V celém procesu řízení a evidence výroby jsou používány skenery a čárové kódy pro veškeré manipulace se surovinou a také přehledný dotykový průmyslový počítač, který poskytuje pracovníkům výroby velmi dobrý přehled o všech výrobních dávkách, jejich stavech, apod.

Úspěšná implementace zajistila zákazníkovi optimální řízení a evidenci výroby a dovršila tak implementaci systému SalsoWMS, který nyní pokrývá procesy nákupu, výroby, skladování a expedice.

Celý projekt trval cca 16 týdnů.