Prověření procesní inovace výroby šunek ve společnosti Beskydské uzeniny, a.s.

10.12.2020

Předmětem projektu bylo pomocí metody dynamické simulace ověřit kapacitu a průchodnost všech technologických uzlů v rámci procesu výroby šunek s ohledem na inovační změnu technologického procesu a na budoucí navýšení výroby. Na tomto projektu jsme spolupracovali s kolegy ze společnosti Dynamic Future, s.r.o.