Zpracování studie ověření investic do nových výrobních a skladových zařízení ve společnosti LYCKEBY CULINAR a.s.

22.12.2020

Cílem projektu bylo zpracování návrhu, ověření a optimalizace rozšíření výrobních kapacit a skladových prostor v rámci přístavby nové výroby a skladů, ověření potřebných kapacit a systému logistiky s ohledem na budoucí nárůst výrobních kapacit.

Celé řešení bylo posouzeno s ohledem na zajištění logiky materiálových toků a optimalizaci využití všech prostor, možnosti využití různých typů skladových a manipulačních technologií s ohledem na předpokládané navýšení výroby a optimalizaci manipulačních a skladových procesů.

Součástí projektu bylo:

  • ověření možnosti a potřeby velikosti a umístění nové výstavby výrobní a skladové části a návaznosti na současné výrobní a skladové prostory,
  • zpracování návrhů možného řešení uspořádání nových výrobních zařízení a skladu, využití různých skladových technologií, ověření variantních scénářů umístění a využití manipulačních a skladových technologií,
  • zpracování variant řešení skladu rozbalených surovin u míchacích strojů včetně řešení manipulace (výtah, zdviž, vozík, …),
  • stanovení typů a množství skladových a manipulačních technologií včetně umístění expedičního skladu,
  • ověření a optimalizace všech logistických procesů v celém areálu – příjem materiálů, zaskladnění, závoz do výroby, manipulace s hotovými výrobky, zaskladnění do skladu, závoz na expediční plochu, kontrola, naložení do auta, skladování a odvoz odpadu,
  • návrhy systému manipulace v mezi výrobou a jednotlivými částmi skladu včetně ověření míst a způsobu expedice,
  • návrhy využití automatizovaných technologií pro bezobslužný proces některých manipulačních činností či částí některých skladů,
  • návrh systému práce pracovníků obsluhy a stanovení jejich počtu,
  • prověření návratnosti jednotlivých variant.

Při projektu jsme prověřovali různé varianty pomocí metody dynamické simulace v prostředí WitnessNavržené varianty zohledňovaly předpokládaný nárůst produkce v objemech a nových položkách. Projekt byl obsahově rozdělen do několika fází, kdy každá z nich byla zakončena společným wokrshopem. Cílem bylo zajistit dostatečnou informovanost o průběhu výsledcích projektu.

Celý projekt trval cca 12 týdnů.