O nás

 

SALSO
Naše krédo je jednoduché a přímočaré. Poskytujeme našim zákazníkům taková logistická řešení, která splňují jejich požadavky, šetří jim čas a vylepšují rozpočet.

Jsme si vědomi toho, že logistika je jedním z klíčových faktorů úspěchu firem.

Opíráme se o naše dlouholeté praktické zkušenosti a teoretické znalosti, které umíme tvořivě využít ve prospěch zákazníka.

Opíráme se rovněž o široký okruh odborně zdatných spolupracovníků, což nám umožňuje řešit i rozsáhlejšími projekty.

V neposlední řadě jsou nám oporou naši zákazníci, či možná lépe – naši partneři. Společně s nimi hledáme příčiny problémů a společně také nacházíme cestu k jejich řešení. Společně řešíme aktuální potřeby, společně vnímáme budoucí výzvy.

Chápeme logistiku jako nástroj k získání konkurenční výhody na trhu a v tomto smyslu poskytujeme poradenské služby ve všech oblastech integrální logistiky. 

Naše projekty jsou zaměřeny, mimo jiné, na řízení zásob, plánování a řízení výroby, optimalizaci využití kapacit a efektivní řízení distribučních procesů. 

Jsme členy Komory logistických auditorů a aktivně se podílíme na definování metodických standardů logistického auditu. 

 


Od roku 2004 se zaměřujeme na logistiku zdravotnických zařízení. Známe prostředí i specifika zdravotnictví. Projekty, které realizujeme v nemocnicích, mají rychlou návratnost. Pro obor zdravotnictví neustále vyvíjíme nová řešení, která reagují na měnící se potřeby a požadavky našich zákazníků.

Aplikujeme metody souhrnně označované termínem lean manufacturing ve všech našich projektech. Štíhlý pohled na procesy přináší nezanedbatelné efekty především díky své komplexnosti. Zároveň se zaměřujeme na možnosti zavádění těchto metod i mimo průmyslovou výrobu, například do zdravotnictví.

Zabýváme se také informačními systémy. Především těmi, které podporují logistické procesy. Naše služby zahrnují analýzu současného stavu informační podpory procesů, návrhy a projektování informačního řešení a také řízení implemetace informačních systémů.

Umíme také, dle potřeby našich zákazníků, navrhnout a vytvořit softwarové aplikace, přizpůsobené na míru jejich specifickým podmínkám.

Nejsme a nikdy nebudeme velkou firmou. Ale umíme využít výhod malé firmy: pružnosti, rychlého rozhodování, osobního přístupu k partnerům.