Zpracování studie funkcionality objektu z logistického hlediska ve FN Olomouc

30.9.2019

Součástí strategických investic do fakultních nemocnic je i rekonstrukce Pavilonu France Josefa ve FN Olomouc a jeho propojení s ostatními pavilony v…

Studie řešení nového centrálního skladu materiálu ve FN Hradec Králové

30.11.2018

Studie řešení nového centrálního skladu materiálu zahrnovala umístění skladu v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, layout skladu,…

Optimalizace Emergency v Nemocnici České Budějovice, a.s.

28.7.2016

Předmětem studie bylo ověření a případná optimalizace návrhu centrálního příjmu, ověření kapacity a průchodnosti ambulancí a čekárny…

Simulace budoucího stavu operačních sálů a centrální sterilizace ve FN Hradec Králové

27.7.2016

Cílem studie bylo ověřit a navrhnout koncepci Centrální sterilizace a pomocí dynamické simulace ověřit plánovanou kapacitu operačních sálů a…

Lean healthcare ve VFN Praha

18.4.2016

Naše dceřiná společnost Escare s.r.o. se zabývá vzděláváním v oblasti průmyslového inženýrství a štíhlých procesů. Toto vzdělávání je…

Optimalizace procesu příjmu pacientů a layoutu 1.NP interního pavilonu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

10.3.2016

Předmětem studie bylo zpracování návrhu optimálního uspořádání ambulancí interního pavilonu včetně návrhu centrálního příjmu tohoto…