Návrh logistického centra pro společnost MP Krásno, a.s.

20.3.2023

Předmětem projektu bylo navrhnutí nového logistického centra. Do tohoto centra se budou přijímat výrobky ze 3 výrobních závodů a budou skladovány a následně společně kompletovány a expedovány dle přijatých prodejních objednávek. Návrh centra řešil nejen procesy, ale i uspořádání layoutu a skladovací a manipulační technologii. Jedním z výstupem projektu byla i definice zadání pro následné výběrové řízení na dodavatele WMS, kterým bude celé logistické centrum řízeno.

Se společností MP Krásno, a.s. splupracujeme dlouhodobě a v minulosti jsme u tohoto zákazníka mimo jiné navrhovali a optimalizovali expedici v současné podobě. Záměrem zákazníka je vybudovat nové logistické centrum, které bude sloužit pro skladování a expedici výrobků vyráběných ve 3 výrobních závodech a které bude využívat v maximální možné míře automatizaci a robotizaci. Dalším cílem je přesunout hlavní část expedičních činností mimo noční hodiny, protože je stále obtížnější noční směny pokrývat spolehlivými zaměstnanci.

V logistiském centru budou probíhat tyto jednotlivé logistické procesy:

  • příjem a depaletizace zboží z výrobních závodů či nákupu
  • příjem hotových výrobků z hlavního výrobního závodu v sousedství logistického centra
  • pickování masných výrobků
  • expedice a kompletace masných výrobků
  • expedice a kompletace masa
  • kompletace zakázek
  • paletizace

Přijatá objednávka se rozdělí dle množství položky a podle toho bude pak probíhat jeden ze tří způsobu epxedice:

  • u větších množství celopaletová expedice
  • celopřepravková expedice
  • pickování více položek do jedné přepravky

Pickování bude probíhat ze spádového zakladače, který bude automaticky doplňován.

Celopřepravková expedice bude probíhat v automatizovaném skladu přepravek Multishuttle a celopaletová expedice bude probíhat z paletového skladu.

Všechny druhy expedičních technologií (spádový zakladač, Multishuttle i výškový paletový sklad) budou řízeny WMS. Sklad bude obsluhován automatickými vysokozdvižnými vozíky, výstupy do kompletační zóny ze všech tří částí expedice budou zajištěny robotickými paletovými vozíky.

Při práci na tomto projektu jsme využili našich zkušeností s podobnými projekty, především s projektem současné expedice u zákazníka. Na základě důkladné datové analýzy a diskuzí s pracovníky zákazníka o budoucím vývoji jsme postavili nový simulační model pro ověření různých variant navrhovaných řešení.

Na projektu jsme spolupracovali s kolegy ze společnosti DYNAMIC FUTURE, která disponuje software dynamické simulace.