Návrh nového skladu pro společnost Orkla Food Ingredients Česko, s.r.o.

15.10.2023

Cílem projektu byl návrh kapacity skladu, layoutu a skladovací a manipulační technologie pro nový sklad. Výstupy projekty posloužili vedení společnosti k rozhodnutí, zda-li tento nový sklad vybudovat či zda-li si nechat logistické služby outsourcingovat.

Celý projekt byl rozdělen do následujích částí:

1. procesní analýza v současném skladu: analyzovali jsme proces příjmu, zaskladnění, přeskladnění a expedice. 

2. datová analýza - pracovali jsme s daty za minulé období. Na základě představení očekávaného budoucího vývoje jsme výstupy z datové analýzy aproximovali na budoucí vývoj.

3. z výstupů z datové analýzy jsme navrhli potřebné kapacity nového skladu pro jednotlivé druhy skladovaného zboží na základě jejich teplotního režimu.

4. navrhli jsme různé varianty layoutu skladu, které jsme se zákazníkem diskutovali a společně vybrali tu nejvhodnjěší.

5. spočítali jsme investiční náklady na pořízení skladovací technologie (paletových regálů).

 

Celý projekt trval 4 týdny a výstupy splnily očekávání - zákazník se dle nich dokázal dobře rozhodnout o budoucím řešení skladování svého zboží.