Návrh umístění skladu a prověření dopravní infrastruktury v areálu pivovaru Krušovice pro společnost Heineken Česká republika, a.s.

13.10.2023

Cílem projektu byl návrh pozičního usazení nového skladu s ohledem na jeho dopravní obslužnost a další možné budoucí rozšíření v rámci expanzní oblasti areálu a dále řešení průjezdnosti areálu pro nákladní dopravu, včetně revize stávajících nakládkových/vykládkových ploch.

Celý projekt byl rozdělen do následujích částí:

1. analytická fáze zpracování studie - posouzení všech současných toků vozidel a manipulačních prostředků v areálu, zmapování nakládkových a vykládkových míst, datová analýza,

2. koncepce pozičního usazení nového skladu s ohledem na jeho obslužnost a možnou budoucí expanzi v areálu,

3. návrh optimálního řešení dopravní infrastruktury v areálu včetně revize a případných změn nakládkových/vykládkových ploch v areálu, ověření kritických míst a odstavných ploch uvnitř areálu,

4. prověření navrženého řešení pomocí digitálního dvojčete dopravní infrastruktury celého areálu a s ohledem na předpokládané navýšení objemů výroby a expedice.

 

V rámci zpracování návrhu řešení umístění nového skladu a dopravní infrastruktury v areálu Pivovaru Krušovice byly realizovány:

• variantní návrhy koncepcí výše uvedených bodů,

• odhady investičních nákladů jednotlivých návrhů a opatření,

• jednotlivé varianty byly vyhodnoceny z pohledu výhod a nevýhod,

• všechny varianty byly prověřeny simulací dopravních toků pomocí digitálního dvojčete.

 

Celý projekt byl realizován během 4 měsíců.