Návrh úprav skladu pro navýšení jeho kapacity pro společnost Ekvia s.r.o.

10.11.2023

Společnost Ekvia s.r.o. potřebovala v jednom ze svých středisek zvýšit kapacitu temperovaného skladu o min. 200 paletových míst, což je na dvojnásobek současné kapacity. Cílem projektu bylo navrhnout nové uspořádání nejen temperovaného, ale i suchého a chlazeného skladu, protože v současné době se v části temperovaného a chlazeného skladu skladuje i suché zboží.

V současné době se zboží v jednotlivých částech skladu skladuje na paletách položených na zemi. Navrhli jsme nové uspořádání skladu s využitím paletových regálů a malé stavební úpravy. Tím jsme dosáhli navýšení kapacit ve všech částech skladu (suchém, chlazeném i temperovaném) a dosáhli tak cíle projektu, navýšení kapacity pro temperované zboží o 200 palet.

Limitem skladové kapacity je světlá výška skladu. Protože výška a váha palet se zbožím nejsou stejné, bude nutné pro řízení procesu skladování využívat funkční informační systém pro řízení skladu (WMS).

Celý projekt trval 3 týdny.