Zpracování logistického auditu ve společnosti EKVIA s.r.o.

5.5.2023

Audit byl proveden podle metodiky Komory logistických auditorů v celém kontextu firemních procesů od přijetí objednávky a její zaevidování, nákupu, příjmu na sklad, skladování, expedici a plánování s ohledem na současný stav a informační pokrytí všech fyzických procesů. Cílem provedení logistického auditu bylo poskytnout vedení společnosti takový analytický materiál, a z něho vycházející projektový návrh, který bude dostatečným podkladem pro manažerské rozhodnutí o realizaci projektu návazných logistických změn.

Logistický audit je metoda pro komplexní a nezávislou diagnostiku funkčnosti podnikového logistického systému. Součástí logistického auditu je stanovení strategie a taktiky a plánu pro odstraňování nedostatků a následné zlepšování logistického systému.

Metodika logistického auditu je popsána na www stránkách Komory logistických auditorů zde.

Konkrétními výstupy z logistického auditu byly návrhy na nápravná opatření, která budou přetavena v optimalizační projekty.